/0386585356

Xúc cảm – Trải nghiệm cá nhân
Là những yếu tố kiến trúc sư thường bắt gặp ở khách hàng trong lần trao đổi đầu tiên. Nhưng để có thể chọn lọc đâu là những yêu tố cần thiết nhất, rồi sắp xếp và dung hòa lại cần cả quá trình nghiên cứu thật sự nghiêm túc và sự quan sát thật nhạy bén trong không gian.