/0386585356

Căn 2 ngủ + 1 ( 64mv ) 2 vệ sinh : khách hàng C TRANG

Không gian vốn là từ ngữ dùng miêu tả khoảng trống chứ không phải vật chất.
Bạn bước vào một căn phòng, đồ đạc không tạo thành không gian, thay vào đó, chúng chiếm chỗ và để lại các khoảng trống. Chúng ta sống và trải nghiệm trong những khoảng trống đó.